Børns ret til åndelig og religiøs frihed i skolen

Nyeste kommentarer - læs:
 

1. Højt at flyve

 

Infogruppen

Debat- og ressourceside


Infogruppen er en lille arbejdsgruppe, der har påtaget sig at rejse nødvendig kritik af forsøget på at smugle Jes Bertelsens og Vækstcenterets new age-teknikker ind i folkeskolen gennem Foreningen for Børns Eksistentielle Intelligens [FBEI]. 

Infogruppen har kortlagt tilblivelsen af FBEI ud fra Jes Bertelsens tanker og planer og har peget på de nyreligiøse og sekterisk-okkulte elementer i denne baggrund, som også genfindes i FBEI's pædagogiske koncept, Pentagrammet, designet af Jes Bertelsen.


Gruppen har desuden analyseret indholdet af FBEI's første store konference under sloganet Den niende intelligens og kommenteret FBEI's ene pilotprojekt på Elling Skole, ligesom vi derefter har afdækket det relevante lovgrundlag for denne aktivitet gennem en henvendelse til folketingets Uddannelsesudvalg [UDU] og et efterfølgende ministernotat, hvilket har ført til et indgreb mod projektet fra skolebestyrelsen på Elling Skole, der ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med Vækstcenteret.


Vi vil ikke fortsætte vores kritiske beskæftigelse med FBEI's aktiviteter ud over denne indledende fase og vil heller ikke kommentere FBEI's nye konference, idet Infogruppen nu er opløst efter at have nået de mål, vi fra starten havde sat os med den. [se i øvrigt vores præsentation og status]


Infogruppen er af nogle kritikere blevet opfattet som en gruppe fundamentalistiske kristne - en karakteristik, Jes Bertelsen selv har givet næring til. Rigtigt er det, at gruppen tæller flere, der tror på Jesus Kristus, men ingen har så unuancerede opfattelser, som man her antyder for lettere at kunne affærdige vores kritik.  

 

Gruppen er bestemt ikke imod en spirituel menneske- og virkelighedsforståelse, og vi anerkender behovet for at formidle spirituelle værdier og erkendelser til børn og unge. Vi mener blot, at dette skal ske i åbenhed og frihed og med fuld gennemsigtighed og kritisk indsigt - at tingene skal kaldes ved deres rette navn og ikke maskeres som 'neutrale, almene teknikker'. Desuden må formidlingen ikke være ensidig, og hvis den sker i Folkeskolen, skal den være vidensbaseret og ikke forkyndende, og den må ikke have karakter af en fortsat praksis, et fast øvelsesprogram el. lign.

Det, Infogruppen først og fremmest har villet stå vagt omkring, er børns ret til ånds- og trosfrihed og selvbestemmelse i religiøse spørgsmål, hvilket vi mener er en fundamental værdi, som implementeringen og sammensætningen af FBEI's program efter vores mening ikke har respekteret.     


Når FBEI's bestyrelse i svaret på Infogruppens kritik hævder, at deres koncept ikke omfatter chakrabaserede kanaliseringsøvelser eller Dzogchen-inspirerede forøvelser til meditation - citat: "Eleverne på Elling Skole har ikke arbejdet med chakraer eller meditation" - medens det stik modsatte fremgår direkte af et filmklip fra pilotprojektet på Elling Skole og af deres egne tidligere udtalelser, ligesom man i øvrigt ikke er parat til at diskutere, hvor disse chakra- og meditationsteknikker har deres sekterisk-okkulte oprindelse - ja, så er man jo ude i en åbenlys manipulation, og hvordan hænger det sammen med de spirituelle værdier? Er åbenhed og troværdighed ikke tegn på spiritualitet?

Infogruppen hylder ikke den opfattelse af spiritualitet, Jes Bertelsen er fortaler for og forsøger at udbrede. En materialistisk spiritualitet, der bygger på energiteknikker med fokus på præstation og kontrol. Et elitært syn på mennesket og virkeligheden hentet fra en tantrisk-magisk tradition i tibetansk Nyingmapa-buddhisme, som rummer brug af kundalini-energien. Der er tale om en sekterisk og okkult form for spiritualitet under dække af 'neuroscience', hvor idealet er at ligge med hovedet i en scanner for at bevise, at man 'mestrer' forskellige hjernetilstande, eller er koblet op med en biofeedback-maskine for at fastholde sin 'kohærente' hjerterytme. En slags 'åndelig' high tech performance, hvor næste trin vel er at lade maskinen styre hjernen og hjertet.


Vi mener ikke, det er acceptabelt at indføre skolebørn i den form for meditations- og energiøvelser og derved præge dem uafvidende i en åndelig retning, der er uforenelig med de værdier, vores samfund og kultur bygger på.


Denne hjemmeside er tænkt som en debat- og ressourceside for alle forældre, lærere og pædagoger, der ikke ukritisk vil tillade, at børn i institutioner og skoler skal krænkes i deres ret til åndelig og religiøs frihed eller udsættes for new age-eksperimenter. Til dette formål har vi udarbejdet en klagevejledning, som alle frit kan benytte. Lad os i stedet give vores børn noget ægte og livsnært i åndelig henseende, båret af det eksistentielt troværdige voksne forbillede.

Børn og overmenneskeideologi er ikke en god kombination.Infogruppen

Klik her for at få dit eget GoMINIsite