Er Jes Bertelsens meditationsøvelser altid sikre?

Skal skolebørn udsættes for farerne ved meditationsøvelser?
 

Hvad hvis brugen af Vækstcenterets meditations- og chakraøvelser går alvorligt galt for enkelte børn eller unge - sådan som det er gået galt for mange voksne med tilsvarende teknikker - og der for eksempel indtræffer utilsigtede kundalini-rejsninger, psykoser eller andre af de akutte farer, som erfaringsmæssigt knytter sig til den slags "spirituelle" øvelser – for eksempel chakrabaseret kanalisering og forøvelser til dzogchen-meditation. (se forsiden og videre i menuen under ”Konferencen i Århus”) 

Den psykiatriske betegnelse for et psykotisk sammenbrud gennem brugen af meditationsøvelser er ”meditations-induceret psykose”. Faren for et sådant sygdomsudbrud stiller store krav til visitation, hvilket Vækstcenteret ikke har levet op til i enkelte tilfælde, der blandt andet er omtalt i pressen, på trods af Jes Bertelsens ”ekspertise” på området.  

Nært beslægtet med faren for psykotiske udviklinger er den såkaldte ”kundalini-rejsning”, som er en (tilsigtet) energi-effekt af de meditationsteknikker, der kommer fra den tantriske traditionsbaggrund; men som i mange tilfælde ”løber løbsk”, kommer ud af kontrol og kan skabe en lang række alvorlige og invaliderende psykiske og fysiske symptomer. Åndedræts- og fokuserings-teknikker som dem, der nu bruges i pilotprojektet i folkeskolen – for eksempel at fokusere på pausen mellem ind og udånding eller mellem tankerne – rummer efter vores skøn potentielt denne risiko, idet vi blandt andet henviser til nedenstående link.


Realiteten er, at INGEN – heller ikke den optimiske skoleleder – kan udstede nogen som helst garanti for, at et barn ikke før eller senere kommer ind i en svær sygdomsudvikling som følge af brugen af disse teknikker. Ja, man kan næsten garantere det omvendte, for faren består og er både velbeskrevet og velkendt.  

Sker ulykken bare for et enkelt barn eller et ungt menneske, der uden at kende sammenhængen eller risikoen manipuleres ind i meditative øvelser, så bærer skolen og lovgivningsmagten et ansvar, der ikke kan gøres op!

Det er helt uforståeligt, at pædagoger og folkeskolelærere tør kaste sig ud i dette eksperiment alene på baggrund af Vækstcenterets forsikringer og blålys! Hvad ved man om den relle "ulykkesrate"? 

 

Link til hjemmeside, der beskriver farerne ved kundalini-rejsning:

http://kundalini.se/svbrosch-1024.html

Klik her for at få dit eget GoMINIsite