Den 9. Intelligens?
Infogruppen er etableret med henblik på at oplyse og advare omkring konferencen Den 9. Intelligens og Jes Bertelsens almene religionspædagogiske projekt, som skal fremmes gennem konferencen.

Andre er velkomne til at bidrage med kritiske synsvinkler og kommentarer, der vil blive indarbejdet i baggrundsmaterialet løbende.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite