Folkeskolelov? - Det bruger vi ikke på min planet!

Hvad siger loven, Bertel Haarder og UDU?

 

 

Infogruppen har i henvendelser til politikere og fagfolk med interesse og ansvar for det religionspædagogiske område holdt dem opdateret omkring den aktuelle udvikling og baggrunden for  FBEI´s og Jes Bertelsens skoleprojekt både før og efter Århus-konferencen.

 

Det har blandt andet været Infogruppens mål at klargøre de lovgivningssmæssige rammer for projektet, hvilket fortrinsvis er sket gennem henvendelser til undervisningsminister Bertel Haarder og Folketingets Uddannelsesudvalg (UDU) ved formand Martin Henriksen MF (DF) og næsteformand Anne-Mette Winther Christiansen MF (V).

 

Dette opklaringsarbejde er af betydning for alle de lokale skolefolk og politikere, der vælger at tilsidesætte Infogruppens saglige kritik af FBEI’s pædagogiske koncept i forhold til de lovgivnings- og værdimæssige problemer, det repræsenterer. Og ikke mindst har det betydning for de forældre, der ønsker at protestere imod og påvirke denne udvikling.

 

Infogruppen vil derfor i det følgende præsentere og kommentere de svar, vi har modtaget fra Bertel Haarder og UDU, idet vi samtidig gennem en klagevejledning vil hjælpe forældre eller andre, der lokalt ønsker at gøre indsigelse mod projektet og fastholde det inden for lovens rammer.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite