Jes Bertelsens rodguru Padmasambhava
Hvori består Jes Bertelsens objektive videnskabelighed?

Jes Bertelsens "videnskabelighed" består af lige dele uvidenskabelig religionshistorie og stærkt overfortolket neurofysiologisk forskning. Hans pseudovidenskabelighed og objektivitetskrav er i virkeligheden båret af troen på "meditativ objektivitet" - at han har en særlig tilgang til "virkelig virkelighed" i kraft af sin buddhistiske meditationspraksis.

Når man spørger, hvori Jes Betelsens ”videnskabelighed” består, henvises der til hans universitetskarriere som idéhistoriker, der via en praksis som jungiansk analytiker førte over i karrieren som bevidsthedsforsker – hans nuværende profession.

Men hvordan opnår man mon autorisation som ”bevidsthedsforsker”? Det er jo ikke nogen akademisk-videnskabelig uddannelse eller titel. Ingen religionshistoriker, psykolog eller neurolog vil skrive under på Jes Bertelsens "forskningsresultater"!

I realiteten har Jes Bertelsens bevidsthedsforskning ene og alene autorisation og fundament i hans tilknytning til en bestemt religionstradition, nemlig den tibetanske tantriske buddhisme og lamaisme.

Han kan her blandt andet henvise til de instruktioner i meditationsteknikken Dzogchen, han fik af den tibetanske lama, Urgyen Tulku, som han kalder for sin guru i dette liv, og dels henviser han til de ”indre belæringer”, han har modtaget gennem en anden tibetansk guru, Padmasambhava, der levede i det 8. århundrede, og som Jes Bertelsen dengang i en tidligere inkarnation antydes at have været en nær elev af.

Alt dette fremgår klart af Jes Bertelsens eget forfatterskab, der rummer titler som "Indre Tantra", "Bevidsthedens inderste: Dzogchen" og "Dzogchen-praksis som bevidsthedsvidde", samt af hans mere eksklusive undervisning på Vækstcenteret og andre steder.

Jes Bertelsen specielle religiøse tilhørsforhold til den tibetanske lamaisme er alt andet end udogmatisk og ukonfessionelt, og det er selve tankegrundlaget for Vækstcenterets aktiviteter helt ned i Centerets arkitektur.

Når Jes Bertelsen i sit forfatterskab og på kurser omtaler sine tibetanske religiøse rødder og de meditative teknikker, han har overtaget herfra, sker det med stor veneration. Der er ikke tale om, at disse teknikker eller den tilhørende bevidsthedsfilosofi skal gennemgå nogen reduktion eller modificering bortset fra, at de introduceres uden for den religiøse ramme, de er skabt i.

Både den lamaistiske bevidsthedsfilosofi og de tilhørende teknikker er tværtimod paradigmatiske for Jes Bertelsens bevidsthedsteknologi og særlige kompetence på området, hvilket afspejler sig i hele konceptet bag dette projekt.

Vækstcenterpædagogikkens afhængighed af Dzogchen-meditation erkendes åbent på Vækstcenterets egen hjemmeside. 

Vi kritiserer i øvrigt Jes Bertelsens forsøg på at "autorisere" sin brug af de avancerede og farlige dzogchen-teknikker gennem mødet med Urgyen Tulku - se afsnit: Har Jes Bertelsen "autorisation"?  

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite