Fantasien om den stille pige
Da Peter Høeg i maj 2006 udgav sin med spænding ventede nye roman, Den stille pige, efter 10 års tavshed, blev den meget ublidt behandlet af litteraturkritikken, der stillede sig helt uforstående overfor romanens indhold og tema.

Peter Høeg er tæt elev af Jes Bertelsen og havde alle årene opholdt sig jævnligt på Vækstcenteret, hvor han har hus. Han var efter sigende udset til at være en af Jes Bertelsens fire linjeholdere, der skulle tage over på Vækstcenteret efter dennes død.


En gennemlæsning af romanen på bagrund af et kendskab til Vækstcenteret gjorde det klart, at den afspejlede hele det New Age tankegods, som Jes Bertelsen har nedlagt på stedet. Det blev endvidere tydeligt, at romanen havde til formål at skabe mystifikation og fascination omkring Jes Bertelsen og ikke mindst bane vejen for dennes ønske om at præge/udnytte børns spirituelle ressourcer (hvilket er almindelig praksis i og omkring Vækstcenteret).

I romanen kredses der omkring barnets "rene og uskyldige" spirituelle kvaliteter, som de voksne efterstræber til eget formål, idet børnene får "voksen-og idealstatus" for dem - en overgrebsfigur, der minder ikke så lidt om pædofili. Man kan derfor tale om en slags "spirituel pædofili" som et gennemgående motiv. En pige, der faktisk havde boet på Vækstcenteret, kunne i offentligheden berette, hvordan Jes Bertelsen uopfordret havde læst i hendes aura, fortalt hende ting om den og forsøgt at lægge hendes fremtidige liv til rette med henblik på et discipel-forhold til ham - alt sammen uden at spørge hendes forældre om tilladelse (se interviewet: Den stille pige taler ud)

I lyset af konferencen må romanen siges at haft til formål at popularisere og skabe bred samfundsinteresse omkring hele denne motivforvredne "udvikling af børns spirituelle intelligens", der nu lanceres som et alment pædagogisk projekt fra Vækstcenteret.

Peter Høeg har efterfølgende i foredrag talt varmt for Jes Bertelsens koncept og projekt, og han er også tilmeldt konferencen som medlem af foreningen Børn og Eksistentiel Intelligens.

De forskellige indlæg i den efterfølgende mediedebat er på grund af deres relevans medtaget her.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite