En pengemaskine forVækstcenterfonden?

Hvilke økonomiske og ideologiske interesser har Jes Bertelsen i projektet?


Ligesom med Tvind-imperiet er der i dette projektfremstød tale om en kombination af forretningsmæssige og ideologiske motiver, men med større vægt på det værdiforandrende og mentalitetsændrende - smuglet ind ad bagdøren - i en tilsyneladende engageret pædagogisk nyudvikling.

Projektets design rummer potentielt enorme og vedvarende økonomiske gevinstmuligheder for Jes Bertelsens kursusvirksomhed og erhvervsdrivende fond, idet der både kan blive tale om pædagogisk efteruddannelse, uddannelse af instruktører til formålet, specialundervisning til talentfulde unge og så videre – alt sammen forankret i børne- og ungesektoren og financieret af det offentlige.

Det er således en god investering for ham og hans fæller, når konferencens program lidt selvgodt fremhæver, at oplægsholderne og alle de øvrige frivillige arrangører (altså folk fra eller omkring Vækstcenteret) alle arbejder gratis. Overskuddet fra konferencen, der måske udgør over en halv million kroner, går i øvrigt til deres eget videre udviklingsarbejde i FBEI´s regi. Igen må man spørge, hvorfor en offentlig institution som JCVU skal bidrage til en sådan fundraising?

Forsøget på at opbygge, monopolisere og udnytte dette lukrative marked er allerede i gang. Dels tilbydes et kommende kursus i samarbejde med CFU Århus under titlen "Nærvær, opmærksomhed, fordybelse og empati", der 
præsenterer et "træningsprogram til udvikling af børns eksistentielle og spirituelle intelligens". Dels bevarer man magten over FBEI indenfor den snævre personkreds tilknyttet Vækstcenteret og sikrer den ideologiske ensretning, hvilket fremgår af følgende passus på FBEI's hjemmeside og nyhedsbrev:  "Med hensyn til selve foreningen er det beskrevet i vedtægterne, at en af forudsætningerne for at kunne optages efter ansøgning er, at man har fulgt et "grundforløb for professionelle" i børns livskundskab på minimum 96 timer. Dette har vi indført for at sikre det faglige grundniveau i foreningen." 

Kasseapparatet ringer altså med det samme, hvis man vil deltage i dette uegennyttige pædagogiske projekt, der skal redde jordkloden (96 timer á xxxx kr. á X personer = !) At man taler om ”faglighed” og ikke om ideologi, overbevisning og Vækstcentertilhørsforhold viser igen den manipulerende sprogbrug i projektet, for både i Helle Jensens oplæg på konferencen (se vores kommentar) samt på FBEI’s hjemmeside betones det, at træningsprogrammet ikke bare kan tilegnes som al anden objektiv viden, men at det skal personliggøres og inderliggøres af læreren. Citat: ”I arbejdet med at udvikle hjertets intelligens og børns mulighed for eksistentiel fordybelse er det ligeledes nødvendigt at fagpersonen går vejen omkring sig selv. I denne sammenhæng betyder det, at fagpersonen skal være fortrolig med de øvelser, som han/hun præsenterer børnene for.” Citat Helle Jensen: Det drejer sig om, at læreren er der med sit ”nærvær”, og er med til at skabe en stemning … så børnene kan få en fornemmelse af, at det her er noget, der betyder noget . Så det bliver igen holdningen eller indstillingen, og derfor kan man sige, at arbejdet med det her – det vil nok heller ikke, jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er helt så hensigtsmæssigt, hvis det stod som noget på skemaet – og alle lærere skulle gøre det til alle tider – det ville ligesom tage luften ud af det, fordi det er vigtigt, at man har, kan man sige, selv er med på eller selv synes, at det er noget, der er noget værd.” Det er altså ikke en viden eller en kompetence, der svarer til undervisning i matematik eller it, sådan som JB påstår. For det kræver vel ikke en særlig ”åndelig stemning” at undervise i matematik?!


Men det handler ikke kun om at etablere en løbende økonomisk indtægtskilde og forretningsmæssig ekspansion. Så længe Jes Bertelsens fond primært fokuserede på personlige udviklingskurser til New Age interesserede voksne danskere, indebar det både begrænset marked og vækst for Vækstcenteret - ikke mindst med de krav om mange timers daglig meditation, som stilles til deltagerne. Måske er dette marked oven i købet vigende? Men kan det pædagogiske projektkoncept almengøres og forankres mere eller mindre direkte i en af samfundets brede sociale strukturer som børne- og ungeområdet, så ser Jes Bertelsen frem til, at hans New Age pseudoreligion gradvis legitimeres og normaliseres genem bredere og bredere accept. Det er Jes Bertelsens videre formål med projektet, sådan som han selv har forklaret det i pagt med sin samfundskritik.

Med projektet står danske pædagoger og lærere i virkeligheden overfor det spørgsmål, om religionsforståelsen og menneskesynet i New Age generelt skal gøres til bærende for dansk kultur og undervisningstradition - og om Jes Bertelsens sekt i særdeleshed skal styre dette forehavende.

Vi minder igen om, at mange oplægsholdere på konferencen og medlemmer af foreningen "Børn og eksistentiel intelligens" er dedikerede tilhængere af Jes Bertelsens livsfilosofi og formentlig bruger hans teknikker og spirituelle vejledning.

Men hvordan får Jes Bertelsen argumenteret sig vej ind i dansk normalitet med sit dybt kulturfremmede meditationskoncept?

Ud over networking og hengivne disciple, der alle bruger samme dresscode af ydre "normalitet" og indre "udviklingsradikalitet", benytter han en blanding af pseudovidenskabelighed og religionsforfalskning, som ingen kritisk akademisk forsker kan tage alvorligt, og som rummer både manipulation og fejlslutninger. Læs hvordan!


Klik her for at få dit eget GoMINIsite