Fremtidens præstationsorienterede religionsundervisning
Kan Jes Bertelsen over for konferencens deltagere enten be- eller afkræfte:


1. At de teknikker, han vil indføre i folkeskolen, hverken er religiøst neutrale eller videnskabeligt funderede, men at de er revet ud af deres traditionssammenhæng, vilkårligt reducerede og tillempede efter Vækstcenter-pædagogikken, der er stærkt præget af tibetansk buddhisme, Jes Bertelsens egen altafgørende religiøse inspirationskilde.

2. At indførelsen af disse "spirituelle" teknikker i skolen er et overgreb på børn, der ingen mulighed har for at vurdere teknikkernes formål og oprindelse, og heller ikke er i stand til at overskue, at de bliver indoktrineret i buddhistisk bevidsthedsfilosofi og et nyreligiøsitet menneskesyn. Har danske skolebørn ikke ret til åndelig frihed og religionsfrihed?

3. At hans projekt kan præge børns jeg-dannelse negativt, fordi de ikke har brug for at lære at være "tanketomme" eller "mærke indad" svarende til Vækstcenterets koncept for "spirituel udvikling", men primært har brug for at udvikle kritisk tankegang og danne egne meninger og værdier.

4. At hans "spirituelle" pædagogik i bund og grund er elitær og udemokratisk, idet han opfatter nogle mennesker som mere spirituelt og eksistentielt "kyndige" og "talentfulde" end andre, hvilket skaber et grotesk uligeværd og en urimelig konkurrence mellem børn, hvis det slår rødder i skolen.

5. At han ved indførelsen af sin nyreligiøse "pædagogik" i folkeskolen og på børneområdet forsøger at opbygge et fremtidigt elevgrundlag for sin "spirituelle ungdomsuddannelse” på Vækstcenteret og vil skabe bred samfundsmæssig accept og troværdighed omkring sin sekt og dens aktiviteter, hvilket han selv har forklaret som sit mål. Skal folkeskolen udklække ”spirituelle talenter” til Jes Bertelsens dzogchen-meditations-kurser?
Klik her for at få dit eget GoMINIsite