Jes Bertelsens Vækstcenter i Nørre Sende for Arbejde, Udvikling og Meditation = AUM

Konferencen Den niende intelligens samt arrangøren FBEI’s pædagogiske koncept Pentagrammet udgår fra Vækstcenteret i Nørre Snede og er hovedsagelig inspireret af den nyreligiøse sektleder Jes Bertelsen!

 

Denne sammenhæng har ikke været åbent meldt ud fra starten for konferencens deltagere og i offentligheden, og Infogruppen har derfor taget initiativ til at råde bod på uklarheden.

 

Hvem er Jes Bertelsen og hvad er Vækstcenteret?

 

Vækstcenteret er i følge religionshistorikeren Helle Hinges bog: "Jes Bertelsen bevægelsen - New Age på dansk" (Gyldendal, Kbh. 1995) en New Age inspireret semireligiøs sekt, der ledes af forfatteren Jes Bertelsen.

 

Baggrundshistorien er følgende:

 

Den 16. november 2007 blev der afholdt en konference i Århus omkring udviklingen af børns såkaldte "eksistentielle intelligens" (evne til nærvær, opmærksomhed, fordybelse og empati). Oplægsholderne var familieterapeuten Jesper Juul, forfatteren Jes Bertelsen, professor Steen Hildebrandt og psykolog Helle Jensen. Der deltog omkring 750 mennesker i konferencen. Godt og vel halvdelen af deltagerne var pædagoger, lærere og andre fagfolk fra børne- og ungeområdet, medens de øvrige deltagere kom fra New Age kredse, heriblandt mange fra Vækstcenteret i Nørre Snede (jævnfør den offentliggjorte deltagerliste).

 

Konferencen var (jævnfør udbudsmaterialet) arrangeret af Center for Undervisningsmidler i Århus [JCVU] ved konsulent Carsten E. Jensen i samarbejde med Foreningen Børn og Eksistentiel Intelligens [FBEI]. Intetsteds i materialet var det oplyst, hvem der tegner denne forening, ligesom der ikke blev angivet nogen hjemmeside for foreningen eller lignende.

 

Deltagerne havde altså ikke på forhånd mulighed for at gennemskue, hvilken reel sammenhæng og hvilke personsammenfald, der lå bag konferencen.

 

Ved forespørgsel til JCVU viste det sig, at en af oplægsholderne, psykologen Helle Jensen, også var den person, der som bestyrelsesmedlem tegnede FBEI. FBEI har en hjemmeside under et andet navn, Foreningen Børns Livskundskab [FBL], hvor foreningens ideer og projekter bliver beskrevet. Det fremgår, at foreningen er stiftet i vinteren 2006 i en snæver kreds af interesserede, som talte Steen Hildebrandt, Jesper Juul, Jes Bertelsen, Anders Laugesen, Michael Stubberup og Helle Jensen. Altså de fire oplægsholdere på konferencen samt journalisten Anders Laugesen, der tidligere har lavet journalistisk reklame og kastet sig i brechen for Michael Stubberup omkring dennes bog om hjertebøn. Michael Stubberup er fastboende på Vækstcenteret og nær elev af Jes Bertelsen.

Det beskrives også på hjemmesiden, at konferencen Den 9. Intelligens er planlagt i denne gruppe efter en mindre udvidelse af foreningen, der dog til konferencen havde tilmeldt godt 30 deltagere, hvoraf en 5-6 stykker var fastboende på Vækstcenteret og flertallet af de øvrige havde en stærk tilknytning hertil (nogle som nære familiemedlemmer).

 

Helle Jensen har haft et tæt samarbejde med Jesper Juul gennem Kempler-instituttet i Danmark, hvor der også underviser flere fastboende fra Vækstcenteret. Helle Jensen er selv elev af Jes Bertelsen, hvilket fremgår af hendes hjemmeside.

 

Citat: ”Midt i travlheden med et spændende arbejde og en stor familie er jeg stadig optaget af tanken om, hvordan man kan lade være med at tænke. Derfor forsøger jeg at lære at meditere og er optaget af de gamle praksisformer med meditation og bøn, som de kendes fra de store religioner. "Jeg er meget inspireret af dr. phil. Jes Bertelsen, og nyder godt af den sobre vejledning, han giver gennem sine bøger og kurser."

 

Helle Jensen er endvidere primus motor i de undervisningstilbud, som FBEI retter til folkeskoler i samarbejde med JCVU, og som allerede har kørt som et pilotprojekt på blandt andet Elling Skole ved Frederikshavn og på et internatkursus. De øvrige to undervisere  fra FBEI, der samarbejder med Helle Jensen omkring disse aktiviteter, er begge fastboende på Vækstcenteret.

 

En anden oplægsholder og medstifter af FBEI, professor Steen Hildebrandt, har efter eget udsagn været elev af Jes Bertelsen længe, hvilket fremgår af et interview på DJØF’s hjemmeside, Hjertet viser vej, den 8.8.07:

 

Citat: "Jes Bertelsen har betydet rigtig meget for mig, for min tro, viden og forståelse for mennesket og ledelse."

 

Alle oplægsholderne på konferencen er altså i forvejen involveret med Jes Bertelsen i forskellige grader af professionelt samarbejde og elevforhold, der i visse tilfælde kan kaldes et discipelskab, og FBEI er kun en bekvem paraply for Jes Bertelsens almene pædagogiske projekt. Man har blot erstattet hans tidligere udtryk "spirituel intelligens" med det lidt mere neutralt og alment klingende "eksistentiel intelligens", men konceptet er det samme. Projektet tjener dermed andre og langt videregående formål end det, der umiddelbart blev præsenteret for deltagerne på konferencen (se videre om Projektets formål).

 

Forelagt disse personsammenfald og Infogruppens klare kritik af den manglende synliggørelse af konferencens relle baggrund i Vækstcenteret blev der fra JCVU meldt ud, at sammenhængen kom som en overraskelse for de fleste medarbejdere inklusive ledelsen. Senere påstod konsulenten dog, at han var vidende om FBEI’s afhængighed af Vækstcenteret. Han var også klar over, at Jes Bertelsen er en kontroversiel person.

 

På denne baggrund må man se lanceringen af konferencen som direkte vildledende i et forsøg på at etablere et skær af objektivitet og distance i forhold til den snævre Vækstcenter-interessegruppe i FBEI, der reelt har planlagt den, og som helt bevidst har udnyttet den faglige troværdighed, man normalt forbinder med en offentlig institution som JCVU. Det kan ikke være en opgave for JCVU at formidle et nyreligiøst pædagogisk undervisningstilbud til brede kredse af lærere og pædagoger uden nogen form for kritisk holdning til baggrunden – og gøre det i en tilsløret form – uanset hvilke koryfæer, der garnerer projektet, og hvor populært det måtte være!

 

Efterfølgende har konferencens bærende persongalleri gjort alt for at holde rede på deres forskellige kasketter og tilhørsforhold og foregive en reel uafhængighed mellem FBEI og Vækstcenteret. Men det afgørende spørgsmål står tilbage, hvorfor man ikke fra begyndelsen spillede med åbne kort? Det er en kendsgerning, at de fleste aktører er knyttet til Vækstcenteret, at Jes Bertelsen har copyright på FBEI’s pædagogiske koncept Pentagrammet og at øvelserne i det er hentet fra Vækstcenter-pædagogikken, at Jes Bertelsens udtalelser til DR1 gav stødet til FBEI og så videre. Senest kan man i Kristeligt Dagblad læse (se link), at FBEI/FBL sammen med Jes Bertelsen fra Vækstcenteret i Nørre Snede har udviklet øvelser til, at børn kan komme i en indre ro ved at styrke deres spirituelle og eksistentielle intelligens … og at: ”en række folkeskolelærere har besøgt centret (Vækstcenteret) og er ifølge Jes Bertelsen begyndt at bruge metoderne til at styrke elevernes spirituelle intelligens”.

 

Ud fra denne reelle baggrund og sammenhæng er der altså al mulig god grund til at se nærmere på, hvad Jes Bertelsen og Vækstcenteret står for, og hvordan Jes Bertelsens egentlige projekt ser ud. Det er denne analyse, Infogruppen har påtaget sig, og som præsenteres her på hjemmesiden.

 

 

  

Spirituelle øvelser breder sig i folkeskolen – artikel i KD

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/312138:Liv---Sjael--Spirituelle-oevelser-breder-sig-i-folkeskolen

Klik her for at få dit eget GoMINIsite