Konferencen, der reddede kloden!

På FBEI’s hjemmeside har man offentliggjort de fire oplæg på konferencen Den niende intelligens i Århus. Infogruppen har lyttet de fire oplæg igennem. I forhold til den kritik vi har rejst, er det især Jes Bertelsens oplæg, der påkalder sig opmærksomhed, idet han her klart vedgår, at han har trænet forstadier til dzogchen-meditation med skolebørn i alderen 7-14 år – blandt andet i samarbejde med Helle Jensen, der også refererer til dzogchen-teknikkerne med at fokusere på pausen mellem ind- og udånding samt mellemrummet mellem tankerne. Jes Bertelsen og Helle Jensen omtaler også ekstensivt den buddhistisk inspirerede ”hjerteteknik”, der bruges på Vækstcenteret. Derudover henvises der til andre centreringsteknikker og mere almindelige, harmløse tiltag.

 

Infogruppen vil endnu engang pointere, at vores kritik navnlig gælder elementerne af dzogchen-meditation og chakraøvelser, der hviler på bestemte religiøse og bevidsthedsfilosofiske forudsætninger, og som i FBEI’s skoleprogram introduceres på en uigennemskuelig og manipulerende måde. At dette er tilfældet, demonstrerer især Jes Bertelsens og Helle Jensens oplæg med al tydelighed (se vores kommentarer).  

 

Der er mange indre og ydre modsigelser i oplæggene – både i FBEI’s skoleprogram og mellem de fire oplægsholdere – blandt andet fordi man forsøger at utydeliggøre den reelle sammenhæng. Men hvordan det end forsøges vendt og drejet, kan man ikke komme uden om, at der er en specifik form for religiøsitet forbundet med dette pædagogiske initiativ. Dertil kommer, at ingen af de fire oplæg på nogen måde magter at argumentere for, hvorfor netop denne religiøst prægede træning er rigtig og nødvendig i forhold til de pædagogiske problemer, som programmet retter sig imod.

 

Det er klart, at disse påduttede, indsmuglede og religiøst inspirerede teknikker udgør en unødig ideologisering, der tjener præcis de sekteriske formål, vi har peget på. Der er ikke tale om et almenpædagogisk program i første række, men om et indoktrineringsredskab, der tjener Jes Bertelsen og hans elever.

 

Læs i det følgende kommentarerne til pilotprojekterne, til de enkelte oplæg samt udskriften af Jes Bertelsens oplæg.

 
 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite