Infogruppens kontaktperson er: Annette Leleur, etnograf, mag. art.

Annette Leleur er tidligere projektleder for Horsens Kommune omkring borgerinddragelse og for Skævinge Kommunes Børneprojekt. Hun har desuden evalueret adskillige projekter på børne-og ungeområdet for Københavns Kommune og for Københavns Politi og Det Kriminalpræventive Råd.

Web-ansvarlig: Frank Robert Pedersen, cand. mag. i religion og filosofi, tidligere seminarielærer.

Brug nedenstående mail: 
infodenniende@gmail.com 


Præsentation af Infogruppen.

København, den 8.11.07.

Infogruppen er af nogle besøgende på siden blevet bedt om at præsentere sig selv.

Gruppen er en ad hoc-gruppe på en lille håndfuld mennesker, der har påtaget sig at formulere den kritik, som kan læses på hjemmesiden. Kritikken bygger på undertegnedes nære baggrundskendskab til Vækstcenteret og Jes Bertelsen efter flere års ophold på centeret for år tilbage. Desuden bygger kritikken på offentligt tilgængelige kilder. De øvrige medlemmer af gruppen ønsker at være anonyme, idet det er en velkendt sag, at der er stærke loyalitetsfølelser omkring Jes Bertelsen hos hans tilhængere, og man ønsker ikke at være genstand for de forventelige reaktioner på åben kritik af Vækstcenteret. Gruppen opløser sig selv, når den har tjent sit formål.

Alle medlemmer af gruppen er privatpersoner uden offentlig stilling eller offentlige tillidshverv og har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Ingen er medlemmer af religiøse bevægelser, politiske partier eller andre ideologiske grupperinger. Alle har basis i København. Undertegnede er dog begge medlemmer af et stort kirkesamfund og har tilsvarende livsholdninger. Vi har begge almindeligt erhvervsarbejde, familie og omgangskreds. Og vi er ikke helt unge længere.

Motivet for at starte debatten og fremføre kritikken er udelukkende bestemt af projektets orientering mod børn, der ikke som voksne selv har mulighed for at værge sig imod skjult påvirkning. Undertegnede har indirekte været med til at opbygge og facilitere den platform, hvorfra Jes Bertelsen lancerer sit projekt, og føler et moralsk ansvar i den forbindelse. I samme øjeblik de rette ansvarlige – pædagoger, lærere, forældre, embedsmænd og politikere – er gjort opmærksomme på vores kritiske indvendinger og har haft mulighed for at tage ansvarlig stilling, ophører vores ansvar og dermed også oplysningsaktiviteten. Ingen af os er interesserede i Jes Bertelsen eller offentlig debat i Danmark omkring Vækstcenteret ud over dette tema. Vi har for længst lagt den livserfaring bag os og integreret den på forskellige måder.

Det er faldet enkelte for brystet, at vi har henvendt os direkte personligt på mail. Hertil må vi gøre opmærksom på, at vi ikke har henvendt os til privatpersoner, men til offentligt ansatte, der må formodes at deltage i konferencen med løn og ud fra et ønske om at bruge konferencens ideer i forbindelse med deres pædagogiske stilling og arbejde. Alle mailadresser er hentet fra åbent tilgængelige offentlige hjemmesider (institutioner, skoler m.v.). Havde konferencen handlet om et projekt, der rettede sig mod voksne, private personer, ville vi aldrig have interesseret os for det. Men da det nu handler om børn, føler vi et ansvar for at dele vores baggrundsviden med de pædagoger, lærere og andre fagfolk, der i sidste ende sammen med forældrene skal tage stilling til, om man vil eksperimentere med disse teknikker i Folkeskolen og andre steder, eller i det hele taget ønsker at præge børns værdisæt og identitet i retning af den såkaldte ”9. intelligens” og det medfølgende træningskoncept.

Enhver, der henvender sig til infogruppen, vil få besvaret de relevante spørgsmål, som vi er i stand til at besvare, men i øvrigt er vi som privatpersoner totalt uinteressante. Vi har ingen ønsker om at være anonyme, og flere mennesker har ringet og mailet til os i løbet dagen i dag. Det er bare sådan, at der ikke er noget at sige om os ud over det, vi har at sige om sagen.

Med venlig hilsen

Annette Leleur, etnograf mag. art.
Frank Robert Pedersen, cand. mag.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite