Selvet blomstrer af alsidige kompetencemål?

Kommentar til Steen Hildebrandts oplæg.

 

Infogruppen finder, at dette oplæg har mange gode pointer, men at det stort set ikke er relevant for vores kritik af FBEI’s skoleprogram, som det ikke kommer ind på i nogen detalje. Det rummer ikke et eneste konkret argument for, hvorfor netop Jes Bertelsens meditative system eller FBEI’s program skulle være det rigtige svar på fremtidens udfordringer. Vi vil derfor kun nævne en enkelt pointe.

 

Steen Hildebrandt vender sig kraftigt mod tests i skolerne, når og hvis disse tests og målinger retter sig imod for snævre, intellektuelle kompetencer. Han kalder det ligefrem for en slags overgreb på elevens hele personlighed, hvilket han kan have ret i. Men alligevel er han så præstationsorienteret og måleglad, at han ønsker, at ”børn skal måles og respekteres på det, de er!” Man får det, man måler, tror han. Heri samstemmer han med JB’s psykometriske besættelse og præstationsfiksering på det spirituelle område.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite