Dzogchen meditation er det overordnede mål
Dzogchen-meditation som det overordnede formål med Vækstcenterpædagogikken

Citat fra Vækstcenterets hjemmeside, "Vækstcenterpædagogikken", af Jens Erik Risom:


"Denne beskrivelse svarer nærmest til en programerklæring for det, som senere er blevet kendt som vækstcenterpædagogikken. Efter 20 år er denne “selvudvikling med spirituel horisont” blevet et varemærke for Vækstcenteret. Det er et arbejde, som handler om at tilvejebringe selvindsigt og personlig afklaring, der kan befrugte det almindelige og det professionelle liv. Et stort spektrum af redskaber tages i brug i denne proces. Drømmetolkning, kropsbehandling, psykologisk afklaringsarbejde, chakraøvelser, åndedrætstræning, tantrisk fordybelse, meditative praktikker og socialt engagement er nogle af dem. Tilsammen danner disse arbejdsfelter en relativt velgennemprøvet rejserute, kropsligt og sjæleligt, i retning af et mere selvberoende og ressourcebetonet menneske.

Alt dette kan ses i skæret af et større perspektiv, nemlig en egentlig meditativ, spirituel praksis med udspring i dzogchen, en af de højeste meditationsveje inden for den tibetanske buddhisme. I 1989 skabte et møde mellem Jes Bertelsen og Tulku Urgyen Rinpoche mulighed for rodfæstelse af denne spirituelle tradition på vore breddegrader. Det var et møde, der blev skelsættende for både Vækstcenteret og for idéhistorikeren.

En hjørnesten i vækstcenterpædagogikken er den indre praksis, det vil sige, at man konkret og regelmæssigt arbejder med forskellige indre øvelser, stilhed, bøn og meditation. En daglig praksis på en time eller mere synes sammen med retreatfordybelse at være en forudsætning for en egentlig spirituel proces. Det lyder som en stor mundfuld. Erfaringerne siger da også, at det normalt kræver mange års omhyggelig og dedikeret træning og selvkonfrontation, før personligheden er modnet i en sådan grad, at de dybere bevidsthedsinstruktioner giver reel mening. Så man kommer ikke til dzogchen på et weekend-kursus, selv om alle i princippet skulle kunne genkende sindets natur gennem en enkel instruktion. Paradokset er, at omhyggelig træning og forberedelse er nødvendigt for at den praktiserende kan opdage den iboende, spirituelle intelligens, som alle mennesker er fælles om." Artikel: Vækstcenterpædagogikken. NB! Dette link fungerer ikke længere, da man på Vækstcenteret tilsyneladende har strøget artiklen fra sin hjemmeside. Sådan kan det gå, når man hele tiden skal redigere sine budskaber, så de "passer".   
Klik her for at få dit eget GoMINIsite